Oferta

Biuro Tłumaczeń LINGUA oferuje usługi tłumaczeń zarówno prywatnym osobom, jak i klientom korporacyjnym. Specjalizuje się w tłumaczeniach z języka angielskiego na polski oraz z polskiego na angielski. Wykonujemy tłumaczenia zwykłe i przysięgłe.

Zakres tematyczny tłumaczonych tekstów obejmuje:

 • prawo
 • finanse i bankowość
 • księgowość i rachunkowość
 • handel
 • marketing i zarządzanie
 • turystyka i hotelarstwo
 • budownictwo
 • geodezja
 • planowanie przestrzenne
 • wycena nieruchomości
 • hodowla i żywienie zwierząt
 • ochrona środowiska
 • gospodarka odpadami
 • medycyna
 • informatyka
 • językoznawstwo
 • kultura, sztuka i religia.

Rodzaje tłumaczonych tekstów to między innymi:

 • artykuły naukowe
 • umowy i kontrakty
 • akty założycielskie i statuty
 • dokumenty sądowe
 • akty notarialne
 • korespondencja handlowa
 • faktury i rachunki
 • sprawozdania finansowe
 • księgi jakości
 • protokoły
 • testamenty
 • operaty szacunkowe
 • metodologia robót budowlanych
 • dokumentacje techniczne
 • dokumentacje przetargowe
 • instrukcje obsługi
 • itp.