Oferta specjalna

Tłumaczenie sprawozdań finansowych

Wykonujemy tłumaczenia sprawozdań finansowych śródrocznych, rocznych, jednostkowych, skonsolidowanych itp. zgodnie z MSSF.

Stałym Klientom, zlecającym tłumaczenie swoich sprawozdań finansowych co roku, oferujemy korzystne zniżki.

Dokumenty zawsze tłumaczone są przez tego samego tłumacza, przypisanego do obsługi konkretnego klienta.

Oferujemy tłumaczenie zarówno zwykłe, jak i poświadczone przez tłumacza przysięgłego.

Tłumaczenie artykułów naukowych

Wychodząc naprzeciw potrzebom środowisk akademickich oferujemy tłumaczenie artykułów naukowych przeznaczonych do publikacji. Dodatkowo, zapewniamy korektę native speakera (angielski brytyjski).

Możliwość rozliczenia w systemie pre-paid.